نوران وکیل > مقالات > لایحه > نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی
نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی

لایحه تبادل لوایح به چه معناست؟ اگر رأی مرحله بدوی به نفع شما صادر شده باشد و طرف مقابل که رأی جزئا یا کلاً به ضرر وی است از رأی تجدیدنظر خواهی نماید، برای شما ابلاغیه تحت عنوان تبادل لوایح ارسال می‌شود. پس در این پست با ما همراه شوید تا اهمیت این لایحه بررسی و همچنین یک نمونه لایحه تبادل لوایح به همراه ذکر نکات مهم و کاربردی را برای شما تهیه نمودیم. در صورت تمایل برای رفع مشکل حقوقی خود می‌توانید از خدمات آنلاین موسسه نوران وکیل استفاده کنید. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:

لایحه تبادل لوایح چیست؟

لایحه تبادل لوایح به چه معناست؟ اگر رأی مرحله بدوی به نفع خواهان یا خوانده صادر شده باشد و طرف مقابل که رأی به ضرر وی است از رأی تجدیدنظر خواهی نماید، برای محکوم له (تجدید نظر خوانده) ابلاغیه تحت عنوان تبادل لوایح ارسال می‌شود.

طبق رویه فعلی دفتر دادگاه بدوی مطابق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه‌ای از دادخواست تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده (محکوم له) مبادرت کرده که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به وی پاسخ دهد، و سپس پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد. این امر به تبادل لوایح مشهور است.

مطلب مرتبط:  نمونه دادخواست واخواهی نسبت به حکم غیابی

اهمیت لایحه تبادل لوایح (مرحله تجدیدنظر)

مهیا شدن مقدمات دفاع برای طرفین دعوا یکی از شروط و حقوق اساسی شناخته شده در قانون آیین دادرسی مدنی است. بر همین اساس اگر دادگاه تجدیدنظر بدون این که دادخواست تجدیدنظر و پیوست های آن را به تجدیدنظر خوانده (محکوم له) ابلاغ شده باشد،- یعنی بدون اعمال ماده ۳۴۶ قانون فوق الذکر در ارسال ابلاغیه تبادل لوایح- رسیدگی نماید، چون تجدیدنظرخوانده از طرفیت در دادرسی (و همچنین از لایحه تجدیدنظر خواهی) بی خبر بوده، رسیدگی دادگاه مزبور بر خلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود.

نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی

در ادامه یک نمونه لایحه در مرحله تبادل لوایح- تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. جهت تنظیم انواع لوایح حرفه‌ای و تخصصی توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل کافیست از طریق خدمت مشاوره آنلاین – رایگان موجود در وب سایت با ما در ارتباط باشید.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

با سلام و احترام و قبول طاعات

موضوع:

اعتراض به حکم اعسار به وکالت اینجانب محمد تقی نورانی از خوانده دعوای اعسار آقای …… تقدیم حضور می‌گردد.

احتراماً عطف به ابلاغیه تبادل لوایح شماره….. در خصوص پرونده کلاسه …..موضوع دادنامه شماره….. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دشت آزادگان، اینجانب ضمن قبول وکالت موکل آقای….. خوانده دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر مراتب اعتراض خود را در وقت مقرر تبادل لوایح، نسبت به اصل حکم بدوی اعسار به صورت ذیل اعلام می‌دارم.

به استحضار می‌رساند:

۱- با توجه به تکلیف ماده ۱۳ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اشعار می‌دارد:{مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند} خواهان طبق لیست اموال ضمیمه شده با دادخواست اعسار از محکوم به، هیچ صورتی از اموال خویش ارائه نکرده و با عبارات ندارم پر شده است. حال طبق برگ استعلام اموال، خواهان دارای دو عدد پلاک خودرو و یک حساب بانک کشاورزی به مبلغ صد میلیون ریال بنام وی است. با وجود این موارد، عدم توجه قاضی محترم شعبه دادگاه بدوی به اموال استعلامی، ملحوظ است.

۲- با توجه به ابلاغیه وقت حضور رسیدگی دعوای اعسار، نام های دو شاهد مذکور در آن و با دو شاهدی که به اعسار شهادت دادند متفاوت بوده‌اند که باعث نقض اصل تناظر است استنادا به ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مقام دادگاه محترم درخواست تحقیق دقیق از نحوه و کیفیت علم و اطلاع شهود معرفی شده، که هیچ رابطه خویشاوندی با خواهان ندارند و اماره‌ای بر عدم اطلاع از وضعیت خواهان است، از وضعیت مالی خواهان در جلسه رسیدگی مقرر را خواستارم.

۳- حسب اظهار موکل، خواهان دارای زمین زراعی به مساحت دویست هکتار کشت شده واقع در روستای فنیخی به نام خواهان دعوی اعسار است، با توجه به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مقام دادگاه محترم تقاضا دارد که جهت استعلام از مراجع ذیربط، اداراه ثبت محل و شهرداری محل دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کنند.

۴- مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اشعار می‌دارد (معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد) حال یکی از دلایل اعسار خواهان در دادخواست مربوط به کشاورز بودن وی است که با توجه به درآمد شغل کشاورزی درآن منطقه، یکی از پردرآمدترین شغل‌ها است که در نتیجه ایشان قانونا معسر محسوب نمی‌شود.

نهایتاً از مقام دادگاه محترم با توجه به موارد و دلایل فوق الذکر تقاضای نقض حکم اعسار خواهان مورد استدعاست.

نمونه شکواییه: اعسار نمونه شکواییه مدعی اعسار خلاف واقع

نمونه لایحه: نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه

مقاله مرتبط:  توضیح و تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

قوانین مرتبط با بحث

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email