مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

نمونه لایحه حرفه‌ای تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه حرفه‌ای تجدیدنظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی جزو لوایح مهم حقوقی بوده که در دادگاه تجدیدنظر کاربرد دارد. تنظیم لایحه حرفه‌ای و محکمه پسند امری کاملاً تخصصی و علمی است و همانند تنظیم یک نسخه پزشکی..

نمونه درخواست تسلیم به حکم کیفری (اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری)

نمونه درخواست تسلیم به حکم کیفری (اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

تسلیم یا تمکین به رأی چیست؟ اگر شخصی در دادگاه کیفری محکوم به تحمل مجازات تعزیری مثل حبس یا جزای نقدی شود و در مهلت تجدیدنظرخواهی با یک درخواست کتبی تسلیم خود را به حکم کیفری اعلام کند طبق ماده ۴۴۲

رفع نقص, لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی, دادخواست رفع

نمونه لایحه رفع نقص در پرونده حقوقی

ابلاغیه رفع نقص به چه معناست؟ مهلت تقدیم لایحه رفع نقص چقدر است؟ اگر شرایط شکلی دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل…

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

استیناف یا تجدیدنظرخواهی در اصطلاح حقوقی به معنای دوباره قضاوت کردن و بازبینی اقدام‌های دادگاه نخستین است. تجدیدنظرخوانده کیست؟ رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و نمونه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی که منجر به…