نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده 
نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده 

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده 

در سه مقاله در مورد سفته ، نحوه تکمیل سفته و مفهوم ظهر نویسی توضیحات مفصلی داده شد . حال در این پست نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده– تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل- را برای مطالعه علاقمندان قرار داده‌ایم.
واخواست سفته به چه معناست ؟

واخواست سفته که به برگشت زدن چک شباهت دارد بدان معناست که بعد از سررسید موعد پرداخت وجه سفته، دارنده سفته می بایست ظرف مهلت ۱۰ روز از زمان سررسید از دفاتر خدمات قضایی واخواست نامه دریافت و پس از تکمیل آن ، همراه دادخواست تسلیم نموده و به صادر کننده کپی این واخواست نامه ارسال خواهد شد.

باید توجه کرد ،چنانچه واخواست سفته ظرف مهلت تعیین شده صورت نپذیرد، امتیازاتی که به این سند تجاری اختصاص داده شده( ازجمله درخواست تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی) ساقط می شود.
لازم به ذکر است ، واخواست سفته دارای هزینه به نسبت بالایی است که عبارتنداز دو درصد ارزش سفته است . به طور مثال چنانچه سفته ای به ارزش صد میلیون تومان باشد دو درصد آن دو میلیون تومان است که می بایست جهت واخواست پرداخت گردد.و خواهان می تواند این هزینه را از خوانده مطالبه و دریافت کند.

در این مقاله با دادخواست تامین خواسته آشنا شوید. همچنین برای آشنایی با نحوه تنظیم انواع دادخواست به این مقاله مراجعه کنید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده

خواهان : …………(مشخصات دارنده سفته)

اقامتگاه : …………………

شماره ملی : ……………..

خوانده : …………..(مشخصات متعهد سفته)

اقامتگاه : ………………

شماره ملی : ……………

خواسته:

۱- مطالبه وجه سفته به مبلغ ……….. تومان و تمامی خسارت هاو هزینه های دادرسی

۲- بدوا صدور فوری قرار تامین خواسته

دلایل و مستندات :

۱-رونوشت واخواست نامه

۲- رونوشت شناسنامه

۳–رونوشت سفته واخواست شده

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان…………………..

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند به موجب یک فقره سفته واخواست شده که رونوشت مصدق آنها پیوست دادخواست تقدیم حضور است، خوانده اقای…………… دعوا که متعهد سفته به شماره خزانه داری کل ………به مبلغ……….ریال در وجه اینجانب خواهان در سر رسید معین به تاریخ…./…./….پرداخت ننموده که به علت عدم تادیه سفته مذکور واخواست گردیده است. ۱-لذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با احتساب تمام خسارت های قانونی وارده اعم از خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ،واخواست و …. مورد استدعاست.۲- ضمنا نظر به اینکه خوانده ممکن است در فاصله رسیدگی تا صدور حکم قطعی، نسبت به اموال خود نقل و انتقالاتی انجام دهد و از این حیث موجب تضرر اینجانب را فراهم سازد، لذا بدوا استنادا به بند ج ماده۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارائی خوانده مورد استدعا ست.

قوانین مرتبط با تنظیم دادخواست مطالبه وجه سفته

از قانون تجارت

‌ماده ۳۰۷ – فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
‌ماده ۳۰۸ – فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

 

 

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email