نوران وکیل > مقالات > حقوقی > نمونه دادخواست ورود ثالث و نحوه تنظیم
نمونه دادخواست ورود ثالث و نحوه تنظیم

نمونه دادخواست ورود ثالث و نحوه تنظیم

دادگاهی بدوی یا نخستین دادگاهی است که طرح دعوی و شکایت ابتدا در آنجا صورت گرفته است. از آنجا که ورود شخص ثالث در مرحله بدوی (نخستین) امکانپذیر است, آشنایی با این مفهوم به شما در خواندن این مقاله کمک می‌کند.  در این پست یک نمونه دادخواست ورود ثالث را  به همراه ذکر نکات مهم و کلیدی, خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. علاوه بر این نمونه در صورت نیاز به تنظیم دادخواست ورود ثالث مطابق با شرایط خود می‌توانید از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید.

در رابطه با موضوع ورود ثالث در این مقاله به اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری پرداختیم. مواردی که در این مقاله بررسی می‌شوند به این ترتیب هستند:

تعریف دعوای ورود ثالث

اگر در دعوای حقوقی که هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی باشد، شخصی نسبت به خواسته دو طرف دعوا یعنی خواهان و خوانده، مستقلاً یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی با تقدیم دادخواست ورود ثالث به همان دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا مطرح است وارد پرونده شده و از ادعای خود دفاع کند. به این دعوا – که از جمله دعاوی طاری است – دعوای ورود ثالث گفته می‌شود.

به طور مثال اگر دعوایی در مورد مالکیت یک قطعه زمین بین خواهان (الف) و خوانده (ب) در جریان باشد و در این میان یک شخص ثالثی (ج) که جزو اصحاب دعوا نبوده، پیدا شود و ادعا کند که این قطعه زمین از طریق ارث به او رسیده و قانونا مالک آن است، در این حالت شخص ثالث (ج) باید یک دادخواست ورود ثالث به طرفیت شخص (الف و ب) جهت دفاع و بررسی ادعای خود به دادگاهی که پرونده اصلی در آن در حال رسیدگی است، مطرح کند.

شرایط دعوای ورود ثالث

دعوای ورود ثالث دارای شرایطی است که در ذیل می‌تواند به این شرایط اشاره نمود:

  • دادرسی در دعوای اصلی می‌بایست تمام نشده باشد. به این معنی که چنانچه رأی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا با گذشت مدت تجدیدنظرخواهی قطعی شده و یا در مرحله تجدیدنظر رأی قطعی صادر شده باشد، شخص ثالث در قالب ماده ۱۳۰ قانون فوق الذکر امکان طرح دعوای ورود ثالث نخواهد داشت بلکه حقوق او باید در قالب ماده ۴۱۷ همان قانون در قالب اعتراض ثالث ارزیابی شود.
  • ورود شخص ثالث ممکن است اصلی (استقلالی) یا تبعی باشد. ورود ثالث در صورتی اصلی است که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. و در صورتی تبعی است که ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند.
  • شخص ثالث باید دعوا را به طرفیت خواهان و خوانده دعوای اصلی با ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی، ورود خود را در پرونده مطروح به دادگاه اعلام کند.

سوالی که می‌توان مطرح کرد: آیا در مقطع واخواهی طرح دعوی ورود ثالث جایز است؟

در پاسخ می‌توان گفت: به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۵۷ – مورخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ چون مرحله واخواهی بخشی از مرحله نخستین (بدوی) است و دعوای ورود ثالث هم طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله نخستین و هم در مرحله تجدیدنظر (واخواهی) قابل پذیرش است. در صورت نقض رأی محکمه تالی در دیوان عالی کشور و اعاده جهت رسیدگی، پذیرش دعوای ورود ثالث در محکمه تالی نیز فاقد اشکال است.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست واخواهی نسبت به حکم غیابی 

نمونه دادخواست ورود ثالث

در پایان یک نمونه تنظیم شده دادخواست ورود ثالث – توسط موسسه حقوقی نوران وکیل- را برای شما بازدیدکنندگان محترم آماده نمودیم. دادخواست اولیه حجر الاساس پرونده حقوقی شماست. با تنظیم انواع دادخواست حرفه‌ای و تخصصی توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل، دانش نظری و تجریه عملی محاکم را با کمترین هزینه ممکن در پرونده حقوقی خود داشته باشید. کافیست با ما از طریق مشاوره آنلاین و رایگان موسسه یا ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

 

خواهان:…………(مشخصات وارد ثالث)

اقامتگاه: ……

شماره ملی: ……..

شماره تماس:…….

خوانده ردیف اول:………(مشخصات خواهان دعوای اصلی)

اقامتگاه: ……..

شماره ملی: ………

شماره تماس:……… …

خوانده ردیف دوم:…….. (مشخصات خوانده دعوای اصلی)

اقامتگاه: ……..

شماره ملی: ………

خواسته:

۱- تقاضای ورود ثالث در پرونده کلاسه …مطروحه در شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

۲- اعلام بطلان قرارداد مورخ…….

۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک….. مقوم به ……ریال با احتساب کلیه خسارت‌های دادرسی

دلایل و مستندات:

۱-رونوشت شناسنامه

۲- استعلام ثبتی

۳ –اقرارنامه رسمی شماره……

۴- محتویات پرونده کلاسه ………. مطروحه در شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ….

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان …. (دادگاهی که به پرونده اصلی رسیدگی می‌کند)

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند در پرونده کلاسه فوق الذکر مطروح در آن شعبه، خوانده ردیف اول آقای…(خواهان اصلی) با اقامه دعوا علیه خوانده ردیف دوم آقای…. (خوانده اصلی) الزام او را به تنظیم سند رسمی انتقال تقاضا نموده است. و این درحالی است که به موجب اقرارنامه رسمی شماره ……صادره از دفترخانه رسمی شماره …… درمورخ ….. خوانده ردیف دوم کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به ملک متنازع فیه به اینجانب انتقال نموده و حال دعوای مطروحه بین خواندگان محترم باعث تضییع حقوق قانونی اینجانب می‌گردد. ضمناً استعلام ثبتی را تقاضا دارد.

نهایتاً اینجانب با تقدیم این دادخواست استنادا به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ورود ثالث، مراتب ورود به پرونده مذکور را اعلام و از محضر دادگاه محترم تقاضای ۱-اعلام بطلان قرارداد مورخ ….. فی مابین خواندگان محترم و ۲-سپس صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه و انتقال شش دانگ پلاک ….. به نام اینجانب و جبران خسارت‌های دادرسی مورد استدعاست. لازم به ذکر است استناد به ماده قانون آیین دادرسی رسیدگی توامان به هر دو پرونده درخواست می‌شود.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست دعوای جلب ثالث

قوانین و مقررات مربوط به دعوای ورود ثالث

 آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر. دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

مقاله مرتبط: نحوه درخواست رونوشت (کپی ) اوراق پرونده قضایی

ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ورود ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین (بدوی) یا تجدیدنظربرای مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

نظر مشورتی

نظریه شماره: ۷/۹۸/۱۷۲۸ – مورخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به نقل از معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

استعلام:

در دادخواست جلب ثالث و یا وارد ثالث خواسته این عناوین چه خواسته‌ای می‌باشد آیا جالب یا وارد می‌توانند خواسته‌ای مستقل از خواسته دعوی اصلی را طرح و تقاضا نمایند آیا الزاماً ارتباط دو دعوا شرط است اگر به دلیلی شکلی یا ماهوی دعوی اصیل بدوی رد شد دعوی جلب یا ورود نیز به تبع آن رد می‌شود یا می‌تواند مستقلاً رسیدگی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، دعاوی ورود یا جلب ثالث عنوان خواسته نیست بلکه عنوان دعوای طاری است و در هر کدام از دعاوی یادشده و با لحاظ حقوق یا تکالیف احتمالی ثالث عنوان خواسته تعیین می‌گردد. بنابراین با لحاظ مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۹ و ذیل ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عمومات حاکم بر لزوم تعیین خواسته و تقویم آن به نظر حسب مورد، وارد و یا جالب ثالث باید عنوان خواسته خود را درج نماید تا بررسی داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی و یا وحدت منشاء و نیز طرح ایرادات نسبت به آن امکان پذیر باشد. ثانیاً، مستفاد از ماده ۱۳۴ قانون یاد شده در باب دعوای ورود ثالث و نیز قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون مرقوم در باب جلب ثالث، چون ترتیبات و جریان دادرسی در مورد دعاوی مذکور نیز همانند دادخواست اصلی است، لذا در مورد دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث نیز ضمن رأی راجع به دعوای اصلی در خصوص پذیرش یا ردّ دعاوی مذکور اعم از آن که اصلی باشند یا تقویتی، اتخاذ تصمیم می‌شود.

نظریه مشورتی

نظریه: شماره ۷/۹۹/۱۵۵۷ – مورخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به نقل از مهدی داود آبادی وکیل دادگستری

استعلام:

۱- اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوی اصلی باشد، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۲- آیا طرح دعوای ورود ثالث منوط به عدم اطلاع شخص ثالث از جریان دادرسی است؟

۳- آیا در مقطع واخواهی طرح دعوی ورود ثالث جایز است؟ آیا پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور طرح دعوای ورود ثالث مجاز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ورود ثالث فقط در موردی قابل پذیرش است که وارد ثالث نسبت به موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد؛ بنابراین، اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوای اصلی باشد، دادگاه نسبت به مازاد با لحاظ ملاک ماده ۶۵ قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. مدعی باید دعوای مستقل اقامه و در چارچوب ماده ۱۰۳ این قانون رسیدگی توأم را درخواست کند.

۲- اطلاع یا عدم اطلاع قبلی خواهان وارد ثالث، شرط پذیرش دعوای ورود ثالث نیست و سؤال فاقد موضوعیت است.

۳- مرحله واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و دعوای ورود ثالث هم در مرحله نخستین (بدوی) و هم در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش است. در صورت نقض رأی محکمه تالی در دیوان عالی کشور و اعاده جهت رسیدگی، پذیرش دعوای ورود ثالث در محکمه تالی فاقد اشکال است.

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email