دسته‌بندی: حقوق تجارت

۱۱ مهر ۱۴۰۲
نکته مهم در عقد ضمان این است که طبق ماده 686 قانون مدنی رضایت مدیون (بدهکار اصلی) جهت تحقق ضمانت شرط نیست. چون عقد ضمان بین ضامن و مضمون له بسته می شود و رضای این دو شرط تحقق این عقد…
۲۵ مرداد ۱۴۰۲
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد که در این مقاله آورده شده, به شما کمک می‌کند که اگر صادر کننده چک و یا صاحب حساب مشخصات مندرج درمتن چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد و بلاتکلیف مانده باشید…
۱۶ مرداد ۱۴۰۲
بند ب و ج ماده یک قانون آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب۱۳۸۷ دو نوع سند رسمی را ذکر کرده است: سند ذمه و سند وثیقه. ذمه در لغت به معنای ضمانت و پیمان….
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد( ماده ۱۳۸ قانون مدنی)قرار داد اصطلاح تازه ای است که مترادف با عقد بکار رفته است. در یک تقسیم بندی کلی ، به عقد لازم و عقد جایز …