دسته‌بندی: حقوق تجارت

همه چیز درباری چک

همه چیز درباری چک

اهمیت چک به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم، به علت سهولت استفاده برکسی پوشیده نیست. چک یک سندی عادی می

تعریف اسناد تجاری چک برات سفته

تعریف اسناد تجاری و انواع آن

مبنای اولیه ایجاد اسناد تجاری، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد، از مکانی به مکان دیگر، سرقت راهزنان و کاهش

همه چیز درباره چک بلامحل

بخش عمده بحث چک کیفری در قانون صدور چک (که معروف به قانون گوگوشی می باشد) مصوب ۱۳۵۵ منعکس شده است. نخستین مقررات جزایی ایران