دسته‌بندی: حقوق تجارت

مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی) نمونه دادخواست

مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی) نمونه دادخواست

آیا با رسید یا فیش عادی بانکی می‌تواند تقاضای بازگشت وجه قرض داده شده را کرد؟ اگر مبلغی را به عنوان قرض به شخصی دادید و او از بازپرداخت پول شما امتناع می‌کند می‌توانید با استفاده رسید بانکی (فیش واریزی بانکی) دادخواست

نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه

نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه (موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی)

چنانچه شخصی وجه را به حساب فرد دیگری به اشتباه واریز (کارت به کارت) کند، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی ملزم است که آن را به مالک برگرداند.اشتباه در واریز وجه به حساب دیگری در دو فرض قابل تصور است..

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد که در این مقاله آورده شده, به شما کمک می‌کند که اگر صادر کننده چک و یا صاحب حساب مشخصات مندرج درمتن چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد و بلاتکلیف مانده باشید…

سند ذمه و سند وثیقه

تعریف و کاربرد سند ذمه و سند وثیقه

بند ب و ج ماده یک قانون آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب۱۳۸۷ دو نوع سند رسمی را ذکر کرده است: سند ذمه و سند وثیقه. ذمه در لغت به معنای ضمانت و پیمان….