دسته‌بندی: دادخواست

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مستنبط از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه ( تاخیر در پرداخت طلب) را می توان به شرح ذیل مشاهده کرد…
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
ممنوعیت هر شخصی از حقوق انسانی و اجتماعی( ازجمله منع از اشتغال یا تحصیل) به دلایل قومیتی یا جنسیتی ذاتا امری مذموم و ناپسند است .اما گاهی ممکن است اعمال یک حق بخصوص، باعث تضییع حقوق دیگران شود.
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید( هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.) تمکین زوجه به خاص و عام تقسیم می شود…