نوران وکیل > مقالات > دادخواست > تفاوت دادخواست, شکواییه (شکایت) و لایحه
تفاوت دادخواست لایحه شکواییه

تفاوت دادخواست, شکواییه (شکایت) و لایحه

نخستین مرحله دادرسی و طرح دعوا توسط اشخاص در مراجع قضایی با تنظیم دست نوشته ایی ( دادخواست, شکواییه و یا لایحه) شروع می شود. با توجه به تنوع و پیچیدگی مسائل حقوقی ،به طبع برای تهیه و تنظیم این دست نوشته قواعد خاصی در قوانین مختلف پیش بینی شده است. گاهی دربعضی پرونده های حقوقی، اهمیت این دست نوشته، آنچنان حساس می باشد که درصورت تنظیم اشتباه آن، ممکن است کل حق خواهان برای همیشه ضایع شود. بر همین اساس در این مقاله قصد داریم انواع این دست نوشته‌ها را به طور مختصر بررسی کنیم. حال در این مقاله به این موضوعات می‌پردازیم:

درخواست, دادخواست و شکواییه

در تعریفی کلی ، هر نوع تقاضای که از مراجع قضایی و غیر قضایی تقاضا می شود، را درخواست می گویند. به عبارتی درخواست اعم از دادخواست و شکواییه می باشد. پس درخواست عبارت است از خواست انجام امر یا منع از انجام امری از دادگاه که هیچ قالب و شکل خاصی برای ان پیش بینی نشده است.

از جمله دعاوی که نیاز به نوشتن و تنظیم دادخواست نیست :

مقاله مرتبط: شکواییه در صدمات ناشی از کار

لازم به ذکر است درخواست های فوق طبق قانون نیاز به تنظیم و نوشته شدن درفرم چاپی خاصی نیست .اما درعمل و در هنگام مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، درخواست باید به صورت دادخواست توسط دفاترخدمات قضایی تنظیم شده و به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

هر نوع تقاضا از مراجع قضایی و غیر قضایی را درخواست می گویند.  دادخواست و شکواییه از انواع درخواست می‌باشند.

دادخواست

واژه دادخواست را فرهنگستان به جای واژه عرض‌حال بکار برده است. دادخواست برگه چاپی مخصوصی می باشد که خواهان (مدعی حق برای خود) برای احقاق حق خود باید به طرفیت خوانده(مدعی علیه و مدیون) در دادگاه حقوقی صالح که باید در دفتر خدمات قضایی ثبت کند. شرایط ان نیز باید مطابق ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی تنظیم شود که در غیراینصورت در دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود.

در پرونده‌های حقوقی پیچیده و مالی گران قیمت تنظیم دقیق دادخواست بسیار مهم بوده ،که در برخی موارد علت و دلیل سوخت و به هدر رفتن هزینه دادرسی که بر عهده تقدیم کننده دادخواست ( خواهان) می باشد به این دلیل بوده که دادخواست دقیق و قانونی تنظیم نشده است. به همین علت حقوقدانان دادخواست را حجر الاساس پرونده های حقوقی نامیداند.پس توصیه می‌شود جهت تنظیم و تکمیل دادخواست حقوقی به وکیل دادگستری مراجعه شود.

دادخواست آثار متعددی دارد که از نظر حقوقدانان عبارتند از:

الف) تکلیف دادگاه حقوقی به رسیدگی ادعای خواهان
ب) تکلیف خوانده به پاسخ و حضور در دادگاه
ت) مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
ث) حاکم بودن قانون زمان ارائه دادخواست

دادخواست حسب آنکه در کدام مرحله دادرسی باشد انواع گوناگونی دارد:

۱- بدوی یا نخستین

که دادرسی به مفهوم اعم کلمه در این مرحله آغاز می شود و دعوای نخستین اقامه می شود . به آن دادخواست اصلی نیز گفته می شود.

۲- طاری

هر دادخواستی که در جریان دعاوی اقامه شده، تقدیم گردد. در صورت وحدت منشا یا ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی ،دادخواست طاری محسوب می شود که انواع ان عبارت اند از:

الف- دادخواست اضافی: دادخواستی است که به وسیله ی ان خواهان در ضمن رسیدگی ،دعوای دیگری علاوه بر دعوای قبلی مطرح کند

ب- متقابل: دادخواستی است که به وسیله ی ان خوانده اصلی در مقام دفاع ازخود علیه خواهان اصلی اقامه می کند

ج- جلب ثالث: دادخواستی است که شخص ثالثی به خواست یکی از دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) به دادرسی جلب می گردد.

د- ورود ثالث:  دادخواستی است که به وسیله ان شخص ثالثی که مدعی حقی برای خود یا برای تقویت یکی از اطراف دعوا (خواهان یا خوانده) است، وارد دادرسی می‌شود.

 

چگونه یک دادخوست حقوقی تنظیم کنیم؟ در این مقاله بخوانید.

 

۳- واخواهی

این دادخواست برای خوانده ایی که در طول دادرسی در دادگاه حقوقی نخستین ( دادگاه عمومی شهرستان) حاضر نبوده و برای این خوانده ی غائب ، حکم غیابی صادر شده باشد. دادخواست واخواهی به خوانده غائب ،این حق را می دهد که به حکم دادگاه شهرستان اعتراض کند.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

 

۴- دادخواست تجدید نظر

این دادخواست بعد از صدور حکم از دادگاه نخستین به خواهان یا خوانده دعوای نخستین یا هر دو، حق اعتراض و تجدیدنظر می‌دهد. دادخواست تجدیدنظر به دادگاه نخستین صادر کننده حکم تقدیم می شود و بعد از انجام تشریفات قانونی کل پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان جهت بررسی دوباره ارسال می شود.

واژه دادخواست را فرهنگستان به جای واژه عرض‌حال بکار برده است. از انواع دادخواست می‌توان به دادخواست بدوی, دادخواست طاری, دادخواست واخواهی, و دادخواست تجدید نظر اشاره کرد.

شکواییه

شکواییه یا شکایت نامه توسط شاکی (بزه دیده) و یا مدعی خصوصی (متضرر شخصی از جرم) در پرونده های کیفری تنظیم می‌شود.  برای شکواییه در قانون قالب و فرم خاصی پیش بینی نشده است. ولی عملا یک برگه یا فرم مخصوص وجود دارد که شکل آن، از سوی قوه قضاییه تعیین گردیده و شاکی پرونده کیفری، موظف است تا با تکمیل و ارسال آن، برای طرح شکایت کیفری خود در مرجع صالح کیفری اقدام نماید. در شکواییه، اطلاعاتی شامل مشخصات شاکی، مشتکی عنه، عنوان جرم، زمان و محل وقوع جرم و شرح شکایت ذکر گردیده و از طریق دفتر خدمات قضایی، برای دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار ارسال می گردد.

شکواییه نوعی درخواست قضایی است که در پرونده های کیفری توسط شاکی تنظیم و ارائه می‌شود: نمونه شکواییه جرم شهادت کذب

 

مقاله مرتبط: نمونه شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

لایحه

اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و هر کسی که نقشی در دادرسی دارد می‌تواند ادعاها، گفته‌ها، دفاعیات و دلایل خود را تحت عنوان عریضه به دادگاه تقدیم نمایند. در قدیم لایحه یا لایحه دفاعیه عریضه نام داشت. در تمامی مراجع دادگستری و غیر دادگستری و مراجع قضایی یا غیر قضایی (مراجع اداری مثل دیوان عدالت اداری) تنظیم لایحه دفاعیه کاربرد دارد. بارزترین حسن و ویژگی لایحه دفاعیه این است که لازم نیست متن لایحه حقوقی را خودتان بنویسید. لایحه می‌تواند توسط یک وکیل با تجربه از زبان شما تنظیم شود. در واقع اگر کسی توانایی مالی گرفتن وکیل را نداشته باشد می تواند از این طریق دفاع خوبی را در دادرسی برای خود ترتیب دهد. لایحه خوب چه خصوصیاتی دارد؟ در این مقاله بخوانید.

پست مرتبط با عنوان لایحه : لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه اجرت المثل و همچنین مقاله لایحه دفاعیه شوهر در پرونده طلاق به درخواست زن

چکیده

چکیده : در دعاوی حقوقی برای طرح دعوا نیاز به این است که خواسته را در فرم و شکل خاصی ” دادخواست” مطرح شود. در برخی از موارد نیاز به تکمیل فرم خاصی نیست “درخواست”و در قانون آیین دادرسی مدنی موارد آن بیان شده است.در دعاوی کیفری شاکی برای طرح دعوای خود نیز نیاز به یک فرم خاصی”شکواییه” دارد. و بر همین اساس بعد از طرح هر دعوای در مراجع قضایی دو طرف دعوا می توانند درقالب “لایحه” دفاعیات خود را مکتوب کنند.

یکی از وظایفی که ما در موسسه حقوقی نوران وکیل برای خود قائل هستیم, ارائه خدمات تنظیم لایحه و مشاوره به اقشار کم درآمد برای احقاق حق خود می‌باشد. برای اطلاع کامل تر از خدماتی که ما در این زمینه ارائه می‌دهیم لطفاً این صفحه را مطالعه نمایید.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email