نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه
نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (زن)

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه

آیا قانون اسلامی برای زوجه امکان فسخ ازدواج را قائل شده است؟ شرایطی که زن می‌تواند قانونا درخواست طلاق داشته باشد چیست؟ طرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه از  جمله مسائل  پیچیده  و مشکل در دعاوی خانواده است.  طلاق در حقوق اسلامی عمل حقوقی یک‌طرفه است و فقط به اراده مرد انجام می شود که در اصطلاح حقوقی به ان ایقاع گفته می شود. لیکن در مواردی به زن این حق داده شده است که  در دادگاه محل اقامت خودبا اثبات موارد پیش بینی شده در قانون مدنی(جهت اطلاع بیشتر به مقاله طلاق به درخواست زوجه رجوع شود) با طرح دعوای طلاق در دادگاه خانواده. خود را از قید و بند عقد ازدواج  رها کند.

لازم به ذکر است طرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه از  جمله مسائل  پیچیده و مشکل در دعاوی خانواده است که  نیازمند تخصص در حقوق خانواده است و تاکید موسسه نوران وکیل بر دریافت مشاوره حقوقی قبل از طرح دعوا در دادگاه خانواده می باشد.
حال در ادامه دو نمونه از موارد بسیار شایع که به صورت  دادخواست طلاق به درخواست زوجه  تنظیم شده است را برای استفاده شما عزیزان قرار می دهیم.

مقاله مرتبط: روش تنظیم دادخواست حقوقی

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه : نمونه یک

خواهان: خانم …..

اقامتگاه: شهرستان …..

شماره ملی: ….

خوانده: آقای…..

اقامتگاه: شهرستان …

شماره ملی: ….

خواسته: طلاق به درخواست زوجه به علت عُسرو حَرج

دلایل:

۱- رونوشت سند رسمی ازدواج شماره….

۲- رونوشت  شناسنامه و کارت ملی

۳- دادنامه شماره…..صادره از دادگاه کیفری دو

۴-  شهادت نامه  شهود( شهود باید از بستگان نزدیک باشند)

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان ….( دادگاه محل اقامت زوجه)

باسلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانب…( نام خواهان که زوجه می باشد قید شود) طبق سند ازدواج شماره……صادره از دفترخانه ازدواج رسمی شماره……… به عقد دائم آقای……….(نام خوانده که زوج می باشد قید شود) در آمدم . بعد از تشکیل زندگی مشترک و استقرار در منزل خوانده به مدت……که حاصل این وصلت ……فرزند می باشد.

حال خوانده بدون  هیچگونه دلیل موجهی با سوء رفتار ، ضرب و شتم و ایجاد جوی متشنج  باعث عسر و حرج  و خوف جانی برای من و سایر اعضایی خانواده شده است. همچنین خوانده بیش ازچند ماه متوالی از پرداخت نفقه زندگی امتناع کرده است. بر همین اساس  اینجانب با طرح شکایت در دادگاه کیفری ، علیه ایشان به اتهام ترک انفاق و نیز ضرب و شتم که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره………….. صادر از دادگاه کیفری دو شهرستان…………….. (که ضم دادخواست تقدیم است)  مبنی بر محکومیت خوانده به مجازات کیفری شده است.

علاوه بر توضیحات و ادله فوق، شهادت نامه شهود نیز این مطالب را گواهی کرده ( شهادت نامه ضم دادخواست می باشد) و در صورت صلاح دید دادگاه محترم شهود برای ادای شهادت آماده حضور در دادگاه جهت گواهی نیز می باشند . حال مطابق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اشعار می دارد” عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد” ادامه زندگی برای اینجانب با خوانده امکان پذیر نیست.

در اخر با سپاس از دادگاه محترم، اینجانب استنادا به تبصره و بند ۴ ماده۱۱۳۰ و نیز ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج مورد استدعاست.

در چه شرایط و مواردی مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد کند؟ در این مقاله بخوانید.

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه : نمونه دو

خواهان: خانم …..

اقامتگاه: شهرستان …..

شماره ملی: ….

خوانده: آقای…..

اقامتگاه: شهرستان …

شماره ملی: ….

خواسته:  طلاق به درخواست زوجه به علت اعتیاد به مواد مخدر

دلایل:

۱- رونوشت سند رسمی ازدواج شماره….

۲- رونوشت  شناسنامه و کارت ملی

۳- شهادت نامه شهود( شهود باید از بستگان نزدیک باشند)

۴-  ارجاع امر به کارشناسی

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان ….( دادگاه محل اقامت زوجه)

باسلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانب…………..( نام خواهان که زوجه می باشد قید شود) با توجه به  سند ازدواج شماره……صادره از دفترخانه ازدواج رسمی شماره……. به عقد دائم  و رسمی آقای……………..(نام خوانده که زوج می باشد قید شود) در آمدم.

بعد از شروع زندگی مشترک ،متوجه شدم که خوانده مواد مخدر از نوع……………. را استفاده می کند و با اینکه به قول ایشان من به این ماده اعتیادی ندارم، عملا به این مواد اعتیاد زیادی داشته است. اعتیاد ایشان علت اصلی کم محلی کردن و عدم توجه به مسائل زناشویی بوده و از دادگاه محترم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و اخذ ازمایش اعتیاد از طریق تست خون مورد استدعا ست.

اعتیاد خوانده به نحوی است که هزینه زندگی بر عهده اینجانب قرار گرفته و ادامه زندگی مشترک با مشقت بسیار شدید و غیر قابل تحمل شده است که برای اثبات این امر شهادت نامه ضم دادخواست گردیده و در صورت صلاح دید دادگاه شهود آماده ادای گواهی خود در دادگاه می باشند.

حال استنادا به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اشعار می دارد” عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد”که مصداق بارز ان اعتیاد به مواد مخدر مذکور در بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که در ما نحن فیه اعتیاد خوانده  به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کرده است.

در آخر با تشکر و سپاس از دادگاه محترم ، با عنایت به موارد فوق و نیز دو ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط تقاضای صدور حکم طلاق مورد استدعاست.

نمونه دادخواست مرتبط:  نمونه دادخواست طلاق خُلع

 

منابع

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email