یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۷ آبان ۱۴۰۲

روابط عمومی دادگستری کل قزوین از صدور کیفرخواست برای معاون سابق یکی از دستگاه‌های اجرایی...