یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۴ دی ۱۴۰۲

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، واردات...