یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۰ مهر ۱۴۰۲

رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور کیفرخواست برای مباشر در قتل مرحوم محمود رضا...