یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۳ مهر ۱۴۰۲

قائم‌مقام انجمن نابینایان ایران: «قریب به ۸۵۰ هزار نفر دارای آسیب بینایی در ایران زندگی...