یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۹ تیر ۱۴۰۲

روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ نفر بر اثر تیراندازی در مراسم...