یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۸ آبان ۱۴۰۲

به نقل از خبر خوان حقوقی میزان منتظرالمهدی سخنگوی پلیس: اجرای طرح اخذ گواهینامه آسان...