یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با صدا و سیما در خصوص...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با صدا و سیما در خصوص...