یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۸ آذر ۱۴۰۲

به گزارش ایسنا / هندوستان تایمز: مدل‌های سازمان فضایی «ناسا» یک پرتاب جرم هاله‌ای خورشیدی...