یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ خرداد ۱۴۰۳

به نقل از خبر خوان حقوقی میزان /  روز گذشته متن نهایی رای وحدت رویه...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ خرداد ۱۴۰۳

به نقل از خبر خوان حقوقی میزان /  روز گذشته متن نهایی رای وحدت رویه...