یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۰ مهر ۱۴۰۲

به نقل از تیتر کوتاه: بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم بیمه گذار (فرانشیز) در...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۰ مهر ۱۴۰۲

به نقل از تیتر کوتاه: بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم بیمه گذار (فرانشیز) در...