یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ آبان ۱۴۰۲

ایلان ماسک در اقدامی غیرمنتظره تیک آبی حساب «افیخای ادرعی» از سخنگویان ارتش رژیم صهیونیستی...