یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۸ اسفند ۱۴۰۲

اعتماد آنلاین نوشت : یک حقوقدان به کاظم صدیقی: شما که نگران اعتقاد جوانان هستی،...