یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سازمان امور مالیاتی: الزامی برای ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سازمان امور مالیاتی: الزامی برای ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مودیان و جامع...