یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

به نقل از وکلاپرس/ منظور از فرایند دادرسی مالیاتی مراحلی است که یک مودی جهت اعتراض...