یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۱ اسفند ۱۴۰۲

سید محمد شفیعی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری تهران اظهار داشت: پرداخت هزینه‌های...