یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بخشنامه  خزانه داری کل کشور درخصوص خروج سند ازدواج از عداد اوراق بهادار مشمول ماده...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

بخشنامه  خزانه داری کل کشور درخصوص خروج سند ازدواج از عداد اوراق بهادار مشمول ماده...