یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۴ دی ۱۴۰۲

شورای نگهبان بند الحاقی ماده ۱۱۴  لایحه برنامه هفتم درخصوص الحاق سازمان ثبت اسناد و...