یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۹ مهر ۱۴۰۲

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان : به گفته نماینده مجلس، آن چه مجلس تصمیم گرفته...