یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ مهر ۱۴۰۲

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه روسیه مبنی بر آتش‌بس بشردوستانه در غزه را...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۴ مهر ۱۴۰۲

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه روسیه مبنی بر آتش‌بس بشردوستانه در غزه را...