یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ آبان ۱۴۰۲

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استعلام از جزئیات حساب های مودیان مالیاتی تنها...