یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

 سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: با اتصال برخط بین کلانتری‌ها و دادسراها این امکان...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

 سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: با اتصال برخط بین کلانتری‌ها و دادسراها این امکان...