یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۶ خرداد ۱۴۰۳

به نقل از خبرگزاری میزان/ اگر تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد، یعنی مقید به...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲ خرداد ۱۴۰۳

به نقل از خبرگزاری میزان/ اگر تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد، یعنی مقید به...