یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۲ مهر ۱۴۰۲

تپسی قبل از مهر با اعلام طرح جدید سرویس مدارس اقدام به ثبت نام سرویس...