یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ مرداد ۱۴۰۲

رونامه تعادل نوشت : همزمان با فرارسیدن ایام اربعین، بانک ملی طرحی را معرفی کرده...