یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ شهریور ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر...