یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

مدیرکل فرهنگی، اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی: در سال جاری وام اعطایی بازنشستگان به ۲۰ میلیون تومان...