یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۰ مرداد ۱۴۰۲

با اعلام کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت مجید چاردولی از باشگاه استقلال...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۰ مرداد ۱۴۰۲

با اعلام کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت مجید چاردولی از باشگاه استقلال...