یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ آبان ۱۴۰۲

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز  درباره پرونده فرمانداری سابق قزوین گفت: این پرونده...