یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۳ مهر ۱۴۰۲

بر فراز درختان پیرِ امید پرنده ای  با آواز بلند نغمه ی طلسم شده هر...