یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ شهریور ۱۴۰۲

رئیس سازمان غذا و دارو: با توجه به شرایط کشور، مجبوریم قیمت گذاری را انجام...