یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۵ مهر ۱۴۰۲

نزدیک می شود ترانه ای به رنگ مهتاب دور می شود شراره ای به سوی...