یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۹ آذر ۱۴۰۲

رئیس سازمان برنامه: در حال حاضر ۷۹ میلیون نفر یارانه می‌گیرند. داوود منظور، رئیس سازمان...