یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

به نقل از شهروند آنلاین / فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) از «سیدحسین حسینی» به دادسرای...