یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان: سودجویان در کانال‌ها و گروه‌های مختلفی که عضو...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان: سودجویان در کانال‌ها و گروه‌های مختلفی که عضو...