یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۰ تیر ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام...