یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ فروردین ۱۴۰۳

  بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا ،مشمولان غیرغایبی که متقاضی تمدید موعد اعزام...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

  بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا ،مشمولان غیرغایبی که متقاضی تمدید موعد اعزام...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

  بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا ،مشمولان غیرغایبی که متقاضی تمدید موعد اعزام...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

  بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا ،مشمولان غیرغایبی که متقاضی تمدید موعد اعزام...