یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۵ مهر ۱۴۰۲

شنبه طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. وزیر اقتصاد...