یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۷ بهمن ۱۴۰۲

به نقل از میزان/موحدی دادستان کل امروز در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ بهمن ۱۴۰۲

به نقل از میزان/موحدی دادستان کل امروز در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر...