یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ آبان ۱۴۰۲

ایسنا/خوزستان دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر از بازداشت یک نفر از کارمندان شهرداری این شهرستان به...