یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ بهمن ۱۴۰۲

رئیس پلیس فتا تهران: قانون به صراحت در این خصوص صحبت کرده و کسی که...