یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ اسفند ۱۴۰۲

دولت دانمارک با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین و به منظور بهبود وضعیت دفاعی...