یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

دیده بان هشتم : آلودگی صوتی مصادیق متعددی دارد و به شیوه‌های گوناگون باعث آزار...