یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۷ مهر ۱۴۰۲

دیده بان هشتم : ستار شیرعالی بازرس کل بانک‌ها و بیمه این سازمان طی هشداری...